star-header-small-book

Paul Landowski

På 1850-tallet forlot doktor Edouard Landowski Polen og flyttet til Frankrike. Han hadde seks barn, og Paul var den yngste. Begge foreldrene til Paul døde i 1882. Søskenflokken ble deretter tatt hånd om av onkelen, Paul Landowski, i et lite hjem i Paris.

 

Etter at onkelen døde, overtok den eldste av søsknene, Ladislas, ansvaret for sine søsken mens han studerte medisin.

landowski 1

Paul var bare fem år da ble han rammet av et midlertidig anfall av blindhet. Han begynte å forme ting av brød, og innen han var ferdig med skolegangen, hadde han to lidenskaper – litteratur og å lage skulpturer.

 

Hans første «skulptur» av Sankta Blandina ble stekt i en brødovn i Chézy-sur-Marne, der han jobbet i skoleferiene. Han skrev også skuespill, poesi og journalførte mange av tankene sine om den store litteraturen han leste.

 

I 1893 gikk Paul på Académie Julian (kunstskole) ved siden av å tilbringe mye tid på Det medisinske fakultetet, der han hadde i oppdrag å tegne dissekerte kropper. Ved slutten av århundret begynte Pauls verker å bli renommerte, og han vant prestisjefylte priser. I 1900 vant han Prix de Rome for sin statue av David.

 

Han oppholdt seg mye i Italia, særlig på Villa Médicis – Det franske akademiet i Roma. I 1906 reiste han tilbake til Frankrike og flyttet inn i et hus med eget verksted i Boulogne-sur-Seine.

 

I 1907 giftet han seg med Geneviève Nénot. De fikk to barn, Nadie og Jean-Max, som begge døde i 1943 mens de kjempet for fedrelandet. Geneviève døde i 1911. Landowski giftet seg imidlertid på nytt året etter, med Amélie Cruppi. De fikk også to barn sammen, Marcel og Françoise, som begge hadde suksess som kunstnere.

Paul Landowski kjempet i første verdenskrig og ble beæret med Croix de Guerre for sin deltakelse under slaget ved Somme. Vel hjemme i Paris begynte han å arbeide på sitt drømmeverk: «Le Temple de l’Homme», som ga ham internasjonal anerkjennelse. Det gjorde også art deco-skulpturen av Sankta Genovefa på Pont du Tournelle i 1928 og «Les Fantômes», det franske minnesmerket over det andre slaget ved Marne, situert på høyden i Chalmont i Nord-Frankrike.

 

I 1929 ble han «chef d’atelier» ved Kunstakademiet i Paris og flyttet til Boulogne-Billancourt. Han var en klar favoritt blant sine medkunstnere og medarkitekter.

 

Han produserte 35 store monumenter i Paris og 12 verker i omkringliggende områder.

 

Kristusstatuen «Kristus Frelseren» er verket han er mest kjent for. Han døde i Boulogne-Billancourt i 1961.

 

landowski 2 Serien De syv søstre Hjem